Fred Holmberg & Co AB

Din order
Produkter
Antal/Ändra
Kvantitet
à-pris
Total kostnad
Totalt 0,00 SEK

REACH är en ny gemensam kemikalielagstiftning inom EU som bland annat kräver att tillverkare och EU-importörer registrerar sina ämnen. Det kan innebära affärsrisker såsom bristande tillgång på råvaror, ämnen som inte längre har någon villig tillverkare eller att vissa användningsområden inte längre är tillåtna. Fred Holmberg & Co AB får många förfrågningar om hur vi arbetar med att uppfylla lagkraven enligt REACH och vilka produkter som kommer att finnas kvar. Föreliggande  information syftar till att besvara dessa förfrågningar.

Fred Holmberg & Co AB har följt tillblivelsen av den nya kemikalielagstiftningen och tidigt utrett hur man berörs som distributör och när tillämpligt importör. Företaget har insett möjliga konsekvenser och via lämplig branschförening aktivt arbetat för att branschens arbete med att uppfylla sina  skyldigheter och ansvar ska genomföras så rationellt som möjligt. Vi inser att vår roll för kunskapsutbyte mellan kunder och leverantörer blir än viktigare i framtiden. Fred Holmberg & Co AB kommer också att vid behov agera importör och förhandsregistrera/registrera substanser.

Fred Holmberg & Co AB´s arbete rörande REACH kan sammanfattas med att vi:

  • ansvarar för förhandsregistrering följt av registrering vid import
  • bevakar fortlöpande den senaste utvecklingen rörande förändringar och effekter
  • gör vårt yttersta för att tillvarata och snarast förmedla information i distributionskedjan, så som eventuella förändringar i produkter eller sortiment hos våra leverantörer
  • är en trygg samarbetspartner – idag och i framtiden

För mer information angående REACH och den nya kemikalielagstiftningen, besök gärna Kemikalieinspektionens informationssidor.  Ansvarig hos Fred Holmberg & Co AB rörande REACH och dess implementering är Linus Olofsson.