Fred Holmberg & Co AB

Din order
Produkter
Antal/Ändra
Kvantitet
à-pris
Total kostnad
Totalt 0,00 SEK

EAF Spolarvätska är en serie etanolbaserade spolarvätskor innehållande ett noggrant komponerat tensidpaket för bästa rengöring mot trafikfilm, insekter och övrigt förekommande smuts. I en bransch översvämmad med olika definitioner av vad ett "koncentrat" bör motsvara har vi valt att döpa alla våra spolarvätskor efter fryspunkten respektive blandning ger utan ytterligare spädning, detta för att eliminera tveksamheter.