Fred Holmberg & Co AB

Din order
Produkter
Antal/Ändra
Kvantitet
à-pris
Total kostnad
Totalt 0,00 SEK

Information till våra speditörer, kunder och leverantörer.

Med anledning av att Kalmar Hamn från och med 2011-04-01 utökar säkerhet som baserar sig på ISPS koden, kommer hamnen att stängas av för allmän trafik. Ankommande bilar skall anmäla sin ankomst minst 24 timmar i förväg på blankett som finns att ladda ner nedan. Det ifyllda dokumentet skickas till FH Tank Storage på antingen fax +46 (0)480 42 20 66 eller på e-mail info@fhtankstorage.se.

Undantaget från ovan är speditörer som besöker vår terminal ofta. Dessa kommer att få fylla i en separat blankett som möjliggör upprepad inpassering utan 24 timmars varsel.