Fred Holmberg & Co AB

Din order
Produkter
Antal/Ändra
Kvantitet
à-pris
Total kostnad
Totalt 0,00 SEK
2014
13 februari 2014

Nytt blandningsavtal

Vi har nyligen tecknat ett avtal om tillverkning av träbearbetningsvätskor i Kalmar. Ett mycket spännande och intressant projekt som visar att vår anläggning möter högt ställda krav på produktion och lab.

Mer info »

22 december 2014

Brenntag Nordic AB förvärvar Fred Holmberg & Co AB

Det är med stor glädje vi kan meddela att avtal tecknats om att Fred Holmberg & Co AB förvärvas av Brenntag Nordic AB. Vår förväntan är att affären stängs inom ett par månader efter bland annat myndigheternas godkännande.

Mer info »

5 november 2014

Framtidens biodiesel - NExBTL

Genom ett samarbetsavtal med Neste kan vi nu erbjuda större förbrukare detta fantastiska drivmedel.

Mer info »

18 juni 2014

Typ I godkännande för flygplans avisning

Det är med stor glädje vi tar emot beskedet att vi i Kalmar, tillsammans med franska ABAX, nu är godkända som producenter av Typ I vätska för flygplansavisning.

Mer info »

1 februari 2014

Produktion av förtunningar

Ytterligare en stor kund i fordonsbranschen har identifierat oss som leverantör av lösningsmedel. Detta är helt i linje med bolagets strategi att öka förädlingsvärdet av produktionen i Kalmar. Vi ser stor potential hos många kunder i ett flertal olika industrisegment.

Mer info »