Fred Holmberg & Co AB

Din order
Produkter
Antal/Ändra
Kvantitet
à-pris
Total kostnad
Totalt 0,00 SEK
Vi bygger broar

Vi bygger broar

Som kund till oss får Du tillgång till vårt världsomspännande nätverk av leverantörer. Till våra leverantörer erbjuder vi en väl fungerande sälj- och distributionsorganisation i Skandinavien.

Miljömedveten logistik

Miljömedveten logistik

Som den enda distributören i Norden tar vi in stora delar av våra volymer med båt. Produkterna levereras sedan ut i bulk eller emballerat på lastbil eller järnväg.

Möter framtiden på ett ansvarsfullt sätt

Möter framtiden på ett ansvarsfullt sätt

Vi är ett miljömedvetet företag. Genom att distribuera miljöförbättrande produkter så som AdBlue, Biodiesel, ammoniak- och urealösning samt miljöanpassad Alkylatbensin är vi med och tar ett helhetsansvar för framtiden.

Kunskap, ansvar & kontroll

Kunskap, ansvar & kontroll

Våra kunder skall alltid känna sig trygga med oss som leverantör. Säkerhet och myndighetsefterlevnad är för oss lika naturligt som att leverera rätt produkt i rätt tid.

Industrikemikalier

Industrikemikalier »

NOx - reduktion

NOx - reduktion »

Specialbränslen

Specialbränslen »

Fordonskemikalier

Fordonskemikalier »

fran_global_till_regional

Från Global Till Regional

FRED HOLMBERG & CO AB har sitt huvudkontor i Limhamn i sydvästra Malmö och tankterminal i Kalmar. Bolaget bedriver dessutom verksamhet via dotterbolag i Finland, Norge, Tyskland och Polen. Baserat på många års erfarenhet inom kemikaliedistribution och trading är vi väletablerade som ett starkt och effektivt distributionsföretag inom kemikalier, biobränslen och NOx–reduktion. Vår försäljning är fokuserad på Norra Europa, men när det gäller varuförsörjning är hela världen vår spelplan.

Läs mer »

Nyheter